Lyubov Guk avatar

Lyubov Guk

Partner, Blue Lake Accelerator